top of page

NLP EĞİTİM PROGRAMI

Square Video Post 1080x1080 px (6).png

NLP'NİN TARİHÇESİ      Nöro Linguistik Programlama (NLP) 

 

NLP 1970'li yılların başında dilbilimci John Grinder ve matematikçi, bilgisayarcı ve Gestalt terapisti Richard Bandler'in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerde mükemmele ulaşmış insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmaları ile Kaliforniya'da doğmuştur. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmaları sırasında bu bireylerin çok farklı tarzları olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfettiler. Grinder ve Bandler bu ilk çalışmanın ardından, mükemmel performansa sahip başka insanlann modellerini çıkardıktan sonra, insanların performansını geliştirmek, mükemmel iletişimci haline gelmelerini sağlamak ve olumlu kişisel değişimlerden geçmelerini mümkün kılmak yönünde başkaları tarafından kullanılabilecek yararlı bir model hazırladılar. Modelleme, NLP'nin geliştirilmesinde merkez niteliğini hep korumuştur. Örneğin sağlık sektöründe en başarılı ve müşterileriyle iyi diyalog kurabilen doktorların modellemesi yapılmış ve bu beceriler başkalarına aktarılmıştır. NLP'nin gelişiminde başka insanların katkıları olmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda odak noktası davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. Bilinçli ve bilinçdışı zihinler arasındaki ilişki ve dengenin anlaşılması son dönemlerdeki NLP eğitiminin merkezini oluşturmaktadır. Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır

NLP'nin dayandığı dört temel uygulama ilkesi vardır:

 

 • Ulaşmak istediğiniz hedefi bilmek

 • Hedefe yaklaşıp yaklaşmadığınızı anlamak için yeterli duyusal keskinliğe sahip olmak

 • Hedefe ulaşıncaya kadar davranışınızı değiştirebilmek için yeterli esnekliğe sahip olmak

 • Hemen harekete geçme

 

NLP TEKNİKLERİ

 

    Nöro Linguistik Programlama, değişimi sağlayan bir dizi çok güçlü teknikten oluşur. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

   

    Çapa atma: içsel bir tepkiyi dışsal bir tetikleme ile ilişkilendirme işlemidir. Bu sayede tetikleme mekanizması yeniden harekete geçirilerek tepkiye hızlı ve bazen de dolaylI bir şekilde erişilebilir..

   

    Çapalar doğal bir şekilde oluşabilir veya kasten kurgulanabilir. Bütün temsil sistemlerinde oluşturulabilir ve hem olumlu, hem de olumsuz içsel durumları kontrol altına alma görevi görürler.

 • Yığınak Çapaları: Bireyin belirli bir çapaya karşı tepki yoğunluğunu güçlendirmek için bir dizi olayın aynı çapayla ilişkilendirilmesi işlemidir.

 • Çöken Çapalar: Birbirine uymayan iki tepkinin aynı anda tetiklenmesiyle olumsuz durumları boşaltma işlemidir.

 • Zincirleme Çapalar: İstenmeyen durumlar, ara durumlar ve arzulanan durumlar sıralamasını takip edecek şekilde bir dizi çapa yaratma işlemidir.

 • İç Gözlem Durumu: Bir durumu dokunsal olarak deneyimlemek için tamamen o durumun içinde olmaktır. Geçmiş durumlarla ilgili olarak deneyime bireyin kendi bakış açısından bakmasını gerektirir.

 • Dış Gözlem Durumu: Geçmiş bir deneyimi dış gözlemcinin bakış açısıyla yeniden yaratmaktır. Bu şu anlama gelir; kişi ilk duyguyu yeniden deneyimlemez. Bunun yerine, bir gözlemcinin duygusunu deneyimler.

 • Çift Dokunsal Dış Gözlem: Kişinin, geçmiş bir deneyime ait bir filmi izleyen kendisini izlemesidir. Bu teknik, fobi ve ekstrem psikolojik travma vakalarında kullanılır.

 • Gözlem (Kalibrasyon): Bireyin iç tepkilerini, gözlemlenebilir davranış ipuçlarıyla eşleştirerek, süregiden bir etkileşim içerisinde okuma işlemidir.

 • Geçmişin Değiştirilmesi: Seçici çapa atma kullanılarak kişinin bir dizi geçmiş durumları yeniden deneyimlemesine rehberlik işlemidir. Her durum için elverişli bir durum yaratılır ve geçmiş olayların önemini değiştirmek için bireyin repertuarına yerleştirilir.

 • Uyum: Kişiyle, ahenk, anlayış ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurma işlemidir. Algılanan farklılıkları bilinçdışı düzeyde en aza indirgeyerek yapılır.

 • Yediden Çerçevelendirme: Problemli bir davranışı, o davranıştan sorumlu içsel parçanın olumlu niyetinden ayırmak için kullanılan bir işlemdir. Olumlu niyeti sürdüren ama problemli yan etkileri yaratmayan yeni davranış seçenekleri oluşturulur.

 • Strateji: Belirli bir hedefe ulaşmak için kullanılan bir dizi zihinsel ve davranışsal adımlar kümesidir. Belirli adımları uygulamada kullanılan temsil sistemlerinin özel sıralamasıyla temsil edilir.

 • Alt-modaliteler: Dış deneyimin alt sınıflandırmasıdır. Bir resim, ses veya duygunun bileşenlerine ayrılmasıdır

bottom of page